Detalji Franjinog života mogu nam biti tek biografski podaci. Međutim, u njima možemo pronaći i važne crtice koje govore o dubokim istinama Franjinog i našeg života. U ovim kratkim duhovnim vježbama pokušat ćemo se zaustaviti na Franjinim odnosima. Promotrit ćemo Franjin odnos s ocem, s majkom, s gubavcem, sa svetom Klarom, s braćom, sa stvorenjima, sa sultanom i s Crkvom. Produbit ćemo ove Franjine odnose. Molit ćemo s Franjom i promatrajući njega razmatrat ćemo o svome životu i o svojim odnosima. Život je susret. Život je odnos. Zdrav odnos znači zdrav život. Dobar odnos znači dobar život. Franjo je u tome uspio. 

Franjo Asiški može nam postati učitelj života: on, koji nikada nije htio biti drugima učitelj i koji je sebe smatrao najmanjim od svih; on, koji je sebe nazivao manjim bratom i slugom sviju. No, njegovo silno iskustvo traženja i pronalaska mira i sreće, njegov duboki odnos sa Stvoriteljem i stvorenjima, i nakon osam stoljeća od njegove smrti škola su u koju ovih dana želimo poći. 

Franjo Asiški dar je neba zemlji. On je Božji govor Crkvi i svijetu. Taj govor još nije završen. Taj govor još nismo čuli. Njegova karizma blago je Crkve. Želimo je čuvati i od nje danas živjeti. Tako Franjo postaje nadahnitelj naših koraka i otkriva nam velike istine o Bogu, o nama, o životu i svijetu. 

Duhovne vježbe trajat će osam dana. Razmatranja su pripremili fra Marin Karačić i fra Josip Vlašić. Ukoliko se prijavite na ove duhovne vježbe, prvo razmatranje primit ćete 27. rujna, a posljednje na svetkovinu sv. Franje, 4. listopada. Napominjemo da u duhovnim vježbama možete sudjelovati preko naše mobilne aplikacije koju možete besplatno preuzeti za Android OVDJE, a za iOS OVDJE. Ukoliko razmatranja želite primati na mail, prijavite se preko obrasca koji se nalazi dolje.

Voditelji

Framarinkracic
Fra Marin Karačić, OFM
Gorica - Sovići

Fra Marin Karačić poznati je kantautor duhovne glazbe. Rođen je u Širokom Brijegu 1988. Svećenik je od 2015. godina. Voditelj je duhovnih obnova s dugogodišnjim iskustvom rada s mladima. Trenutno je na službi župnika župe sv. Stjepana u Gorici - Sovićima. 

Josip
fra Josip Vlašić, OFM
Masna Luka

Rođen sam 1978. u Sovićima (BiH). Mama me rodila na kauču u našoj kući. Član sam Hercegovačke franjevačke provincije. Fratar sam od 2003., a za svećenika sam zaređen 2007. Od 2006. do 2010. na službi sam u samostanu i župi na Širokom Brijegu. Prva ljubav zaborava nema! Od 2010. do 2016. u Mostaru. Od 2016. do 2021. u Pazinu gdje su se i rodile e-Duhovne vježbe. Od 2021. kapelan samostalne kapelanije sv. Ilije Proroka i voditelj Franjevačke kuće molitve u Masnoj Luci na Blidinju. 

Volim se definirati kao bogotražitelj. Volim psalme. Osobito Ps 27 i onaj dio: "Lice tvoje, Gospodine, ja tražim!" (r. 8). Jesam li Ga našao? Jesam i nisam. Tražim. I dopuštam mu da me nađe. Hodočasnik sam života. Na putu sam. I volim Mariju. Ona je učiteljica moje vjere i čuvarica mojih koraka na Putu.

Ove duhovne vježbe su završile.

Kako bi ostali u toku i dobili obavijest o idućim duhovnim vježbama, prijavite se na naš newsletter.

Mary 498526 960 720