PRAVILA PRIVATNOSTI

1. Općenite informacije

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Franjevački samostan Pazin (dalje: Izjava) odnosi se na prikupljanje i obradu osobnih podataka u aplikaciji e-duhovne vježbe.

Prijavom u ovu aplikaciju povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova Izjava opisuje koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava koja se odnose na te podatke.

 • Za obradu podataka odgovoran je:
  Franjevački samostan Pazin
  Trg hodočasnika 2
  52 00 Pazin
 • Ako za obradu vaših osobnih podataka koristimo vanjske pružatelje usluga (izvršitelje obrade), i tada smo odgovorni za obradu vaših osobnih podataka. 

2. Vrste osobnih podataka

Prikupljamo vaše sljedeće osobne podatke:

 • - Vaše temeljne osobne podatke: ime, prezime, spol, okvirnu dob, adresu elektroničke pošte i
 • - Vaše ostale osobne podatke: uobičajeno vrijeme korištenja aplikacije i vremensku zonu u kojoj se aplikacija koristi.

Ova aplikacija namijenjena je osobama starijima od 16 godina. Za osobe mlađe od 16 godina potreban je pristanak roditelja ili skrbnika za davanje osobnih podataka.

3. Razdoblje čuvanja

Vaše osobne podatke čuvamo za vrijeme dok je vaš račun aktivan. Nakon toga vaše osobne podatke voditelj obrade ne pohranjuje u bilo kojemu obliku.

4. Načini i svrhe obrade osobnih podataka

Kod obrade Vaših osobnih podataka, koristimo automatizirane procese za obradu (npr. kako bismo mogli ponuditi sadržaje prilagođene određenoj skupini korisnika). Također, možemo raditi obradu i analizu podataka o našim korisnicima koji se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku te ih nije moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom (npr. da bismo utvrdili razdoblje dana u kojemu se aplikacija najviše koristi).

Sve vrste Vaših osobnih podataka obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Statistički i demografski podaci
  Osobne podatke prikupljamo u svrhu utvrđivanja podataka o korisnicima, kako bismo im, u skladu s time, ponudili odgovarajuće sadržaje. 
 • Podaci u svrhu personalizacije sadržaja
  Vaše osobne podatke koristimo kako bismo personalizirali sadržaje aplikacije i ponudu sadržaja korisnicima te kako bismo Vam poslali obavijest o novim sadržajima u aplikaciji u vrijeme u koje sami naznačite.
 • Podaci u svrhu organiziranja povremenih događaja u organizaciji voditelja obrade
  Vaše osobne podatke možemo koristiti kako bismo Vam ponudili različite događaje u organizaciji Franjevačkoga samostana Pazin, poput povremenih okupljanja korisnika ove aplikacije.

5. Prava korisnika

a) Pravo na ispravak:

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, imate pravo na ispravak ili dopunu podataka.

b) Pravo na brisanje:

Imate pravo na  brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese.

c) Pravo na ograničenje obrade:

Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • - ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
 • - ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima,
 • - ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
 • - ako ste podnijeli prigovor očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

d) Pravo na mogućnost prijenosa podataka:

Od nas možete zatražiti da Vam osobne podatke kojima raspolažemo dostavimo radi dostavljanja tih podataka drugome voditelju obrade u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu:

 • - ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati i
 • - ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa. 

e) Pravo na pristup:

Od nas možete dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, razdoblju čuvanja podataka i kriterijima za određivanje razdoblja čuvanja te o načinu i svrsi obrade podataka.

f) Pravo na prigovor:

U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na Vas odnose, u skladu s postojećim propisima.

g) Pravo na žalbu:

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno, u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost.

h) Ostvarivanje prava:

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se na sljedeći kontakt:fratri@eduhovnevjezbe.hr

6. Povreda osobnih podataka

Ako se dogodi povreda Vaših osobnih podataka, izvijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo najkasnije u roku od 72 sata nakon saznanja o povredi. 

7. Izmjena Izjave

Franjevački samostan Pazin može izmijeniti ovu izjavu, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.